Advertisement

دسترسی برای معلولان

جدول برنامه های تلويزيون و شيوه دريافت

پخش زنده برنامه های تلويزيونی
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
 • 13:30 به وقت گرينويچ
 • 17:00 به وقت تهران
 • 18:00 به وقت کابل
اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار
 • 14:00 به وقت گرينويچ
 • 17:30 به وقت تهران
 • 18:30 به وقت کابل
کليک کوک کليک
 • 14:30 به وقت گرينويچ
 • 18:00 به وقت تهران
 • 19:00 به وقت کابل
اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار
 • 15:00 به وقت گرينويچ
 • 18:30 به وقت تهران
 • 19:30 به وقت کابل
برنامه های مستند صفحه دو به عبارت ديگر/ چهره ها خبرنگاران برنامه های مستند صفحه دو خبرنگاران
 • 15:30 به وقت گرينويچ
 • 19:00 به وقت تهران
 • 20:00 به وقت کابل
اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار
نوبت شما نوبت شما نوبت شما نوبت شما نوبت شما
اخبار اخبار
به عبارت ديگر/ چهره ها ورزش 7
 • 16:00 به وقت گرينويچ
 • 19:30 به وقت تهران
 • 20:30 به وقت کابل
 • 16:30 به وقت گرينويچ
 • 20:00 به وقت تهران
 • 21:00 به وقت کابل
اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار
اخبار
برنامه های مستند موسيقی
اخبار
 • 17:00 به وقت گرينويچ
 • 20:30 به وقت تهران
 • 21:30 به وقت کابل
کليک کوک کليک برنامه های مستند
 • 17:30 به وقت گرينويچ
 • 21:00 به وقت تهران
 • 22:00 به وقت کابل
اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار
برنامه های مستند برنامه های مستند برنامه های مستند آپارات تخت گاز آپارات برنامه های مستند
 • 18:00 به وقت گرينويچ
 • 21:30 به وقت تهران
 • 22:30 به وقت کابل
 • 18:30 به وقت گرينويچ
 • 22:00 به وقت تهران
 • 23:00 به وقت کابل
60دقیقه 60دقیقه 60دقیقه 60دقیقه 60دقیقه اخبار
اخبار
کوک
 • 19:00 به وقت گرينويچ
 • 22:30 به وقت تهران
 • 23:30 به وقت کابل
 • 19:30 به وقت گرينويچ
 • 23:00 به وقت تهران
 • 00:00 به وقت کابل
اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار
 • 20:00 به وقت گرينويچ
 • 23:30 به وقت تهران
 • 00:30 به وقت کابل
برنامه های مستند برنامه های مستند صفحه دو به عبارت ديگر/ چهره ها خبرنگاران برنامه های مستند صفحه دو
 • 20:30 به وقت گرينويچ
 • 00:00 به وقت تهران
 • 01:00 به وقت کابل
اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار
نوبت شما

تکرار

نوبت شما

تکرار

نوبت شما

تکرار

نوبت شما

تکرار

نوبت شما

تکرار

برنامه های مستند آپارات
 • 21:00 به وقت گرينويچ
 • 00:30 به وقت تهران
 • 01:30 به وقت کابل

دریافت تلویزیون فارسی بی بی سی

تلویزیون فارسی بی بی سی از طریق دو ماهواره قابل دریافت است:

تله استار 12، با زاویه آنتن 15 درجه غربی و یا هات برد با زاویه 13 درجه شرقی.

تلویزیون فارسی بی بی سی در بیشتر قسمت های قاره اروپا، شرق مدیترانه و شمال ایران با آنتن بشقابی به قطر کمتر از یک متر قابل دریافت است. در جنوب ایران باید آنتن بشقابی بزرگتری داشته باشید و ماهواره تله استار احتمالا تصویر بهتری ارائه می دهد.

در صورتی که آنتن و رسیور را نصب کرده باشید، باید به منوی مربوط به قسمت اضافه کردن کانال بروید. در بیشتر موارد تلویزیون فارسی بی بی سی به طور خودکار پیدا می شود که در فهرست کانال های به عنوان BBC Persian نمایش داده می شود. باید کمی شکیبا باشید چون ا ین کار چند دقیقه ای طول می کشد.

اگر رسیور شما به طور خودکار کانال بی بی سی را پیدا نکرد می توانید خودتان مشخصات زیر را وارد کنید:

Telstar 12, 15 degrees West,
Transponder 10, 12.608 GHz (Horizontal polarisation)
Symbol rate: 19.28 Mbaud
Forward Error Correction (FEC): 2/3

Hot Bird 6, 13 degrees East,
Transponder 130, 11.11666 GHz or 11.1167 GHz (Vertical polarisation)
Symbol rate: 27.5 Mbaud
Forward Error Correction (FEC): 3/4

بالا ^^

سایت های بی بی سی

Advertisement

BBC © MMIX

بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.